Saturday, 20 July 2024 23:34

Spedycja kolejowa

W ramach łańcucha usług logistycznych oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę przewozów kolejowych i kontenerowych, opracowaną pod kątem ich potrzeb i oczekiwań. Specjalizujemy się w transporcie artykułów budowlanych pomiędzy Polską a krajami Europy Wschodniej i Południowej oraz Azji. W zakres obsługi logistycznej przewozów kolejowych, oferowanej naszym klientom, wchodzą usługi standardowe, a także tworzone na bieżąco i udoskonalane nowe rozwiązania, usprawniające i optymalizujące organizację transportu.

Naszym klientom zapewniamy:

  • odbiór towaru z magazynu producenta (transportem drogowym, kolejowym, lub podstawiająckontener próżny na platformie drogowej);
  • przeładunek towaru do wagonów normalnotorowych i/ lub szerokotorowych;
  • zabezpieczenie towaru w wagonie;
  • kontrole dokumentów przewozowych pod katem zgodności z faktycznie przeładowaną ilością towaru do wagonów;
  • opłatę frachtu kolejowego do stacji docelowej;
  • monitoring przewozów wraz z uzyskaniem informacji od klientów o stanie towaru dostarczonego odbiorcy;
  • pomoc w rozwiązaniu wszystkich problemów związanych z transportem kolejowym do stacji docelowej;