Sunday, 21 July 2024 00:49

Obsługa celna

Oferujemy profesjonalne usługi celne we własnej agencji celnej w Białej Podlaskiej oraz w sieci agencji celnych, z którymi mamy podpisane umowy o współpracy zlokalizowanych na wschodniej granicy Polski, w portach lotniczych, morskich oraz przy wewnętrznych Urzędach Celnych w wielu miastach na terenie Polski. W ramach udzielonych nam upoważnień może dokonywać przed organami celnymi wszelkich czynności przewidzianych w Wspólnotowym Kodeksem Celnym, w szczególności:

 • badać towary i pobierać ich próbki przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
 • przygotowywać niezbędne dokumenty i dokonywać zgłoszenia celnego,
 • uiszczać należności celno podatkowe
 • podejmować towary po ich zwolnieniu,
 • składać zabezpieczenie kwoty wynikającej z długu celnego,
 • wnosić odwołania i inne wnioski podlegające rozpatrzeniu przez organy celne.

Naszym klientom oferujemy dokonywania zgłoszeń celnych w następujących procedur celnych:

 • dopuszczenie do obrotu
 • tranzyt,
 • skład celny,
 • odprawę czasową,
 • wywóz.

Świadczymy usługi w ramach

 • wystawianie TC 10, odbiór potwierdzonych kart 3 zgłoszeń wywozowych,

Pośredniczymy w uzyskaniu:

 • świadectw fitosanitarnych
 • świadectw weterynaryjnych
 • świadectw CIS