Sunday, 21 July 2024 00:38

ADR – transport i doradztwo

Nasze usługi obejmują całość zagadnień związanych z doradztwem ADR w transporcie materiałów niebezpiecznych jak również szkoleniami osób związanych z przewozem lub z czynnościami wymaganymi dla realizacji transportu o powyższym charakterze. Wspieramy klienta zarówno w obszarze kompleksowych rozwiązań jak również na wszystkich poszczególnych płaszczyznach związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. Na podstawie przeprowadzonego audytu dostosowujemy naszą ofertę do indywidualnych wymagań klienta.

Naszym klientom oferujemy :

  • kompleksowe doradztwo ADR
  • sporządzanie rocznych sprawozdań
  • sporządzanie sprawozdań powypadkowych
  • wewnętrzene szkolenia pracowników
  • składanie odwołań od kar nałożonych przez ITD.
  • sporządzanie planu ochrony